Көп білген кісі кемеңгер емес, білгені елге көп пайда келтірген кісі кемеңгер